ОХУ-тай цөмийн эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллана

69

Монгол Улс болон ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын комиссын хуралдааны үеэр манай оронд цөмийн шинжлэх ухаан ба технологийн төв байгуулахад хамтран ажиллах тухай санамж бичигт Оросын төрийн өмчит “Росатом” корпорацийн болон Монгол улсын Засгийн газрын цөмийн эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн комиссын төлөөлөгчид гарын үсэг зуржээ. Цөмийн эрчим хүчийг энхийн зорилгоор ашиглах чиглэлээр харилцан ашигтай хамтран ажиллах төслийг боловсруулахад уг санамж бичгийн гол зорилго чиглэгдэж байгаа аж.