ХУРААХ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Монгол Улсын нийт хүн ам

“Багануур” ХК компанийн сайн засаглалыг хэрэгжүүлж байна

С.ЭРДЭНЭБАТ (сэтгүүлч)
2019-01-10

Компанийн сайн засаглалын үнэлгээг төрийн өмчийн компаниудад өмнө хийж байгаагүй билээ. Одоогийн байдлаар, "Багануур" болон "Эрдэнэс Монгол" компаниудад анхлан хийгээд байна. Төрийн өмчит ААН-үүдэд Компанийн сайн засаглалыг нэвтрүүлэх үүднээс “Багануур” ХК-д Компанийн засаглалын хөгжлийн төвөөс засаглалын үнэлгээ хийжээ.

Баталсан дүрэм, журмыг хангалтгүй хэрэгжүүлсэн,  түүнд нь хяналт тавиагүй, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн цалин бусад гишүүдийнхээс өндөр боловч хуульд заасан эрх үүргийн дагуу үр ашигтай ажиллаж, компанийн үйл ажиллагааны эрсдлийг бууруулж байгаа эсэх талаар тайлан мэдээлэл байхгүй зэрэг дутагдал илэрсэн байна