ХУРААХ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Монгол Улсын нийт хүн ам

2019 оны эхний 7 сард ипотекийн зээлд 246 тэрбум төгрөг олгожээ

Н.ПУНЦАГБОЛД (сэтгүүлч)
2019-08-10

Ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд 2019 оны эхний 7 сарын байдлаар нийт 246 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 3479 иргэнд олгоод байна. Үүнээс 2019 оны 7 дугаар сард Монголбанкны эх үүсвэрээс 16 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 237 иргэнд олгосон байна. 

Харин  Засгийн газрын эх үүсвэрээс 10 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 165 иргэнд, банкууд өөрийн эх үүсвэрээс нийт 10 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 140 иргэнд олгосон ажээ.