ХУРААХ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Монгол Улсын нийт хүн ам

Авто үйлчилгээ болон, дугуй засварын газруудад хяналт шалгалт хийлээ

Д.ОЮУН-ЭРДЭНЭ (сэтгүүлч)
2019-08-30

Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас “Агаар бохирдуулагч эх үүсвэр ашиглагч иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагад урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөт бус хяналт, шалгалт”-ыг энэ сарын 09-22-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Хяналт, шалгалтад нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт 299 авто үйлчилгээний болон дугуй засварын газруудыг хамруулсан аж

Эдгээр газруудаас түүхий нүүрс ашигладаг 98 обьектод цаашид Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажиллах талаар Улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хүргүүллээ.

Мөн цахилгаан халаагуур тень ашигладаг болон төвийн дулаанд холбогдсон 147 байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтан албан хаагч нарт мэргэжил арга зүйн зөвлөмж өгч, сайжруулсан түлш хэрэглүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулан ажилласан талаар НОБГ-аас мэдээллээ.