ХУРААХ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Монгол Улсын нийт хүн ам

122 тэрбум төгрөгийн дийлэнх  нь боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт зарцуулагдаж байна  

Б.ӨНӨРТОГТОХ (сэтгүүлч)
2019-09-03

Сонгинохайрхан дүүрэгт  энэ ондоо багтан  хоёр  сургууль шинээр ашиглалтад  орох аж. Харин 2019-2020 оны хичээлийн жилд шинэ цэцэрлэг болон цэцэрлэгийн өргөтгөлийн 22 барилга, сургуулийн өргөтгөл болон шинэ сургуулийн 12 барилга ашиглалтад орох юм байна.  

Тус дүүрэгт 17 хүртэлх насны 89 мянган орчим хүүхэдтэй бөгөөд төрийн өмчийн 48 цэцэрлэгт 23 мянга орчим хүүхэд, ерөнхий боловсролын 27 сургуульд 51700 орчим хүүхэд суралцаж байна. 2019-2020 оны хичээлийн жилд 6000 гаруй хүүхэд нэгдүгээр ангид элсэн оржээ. Тус дүүрэгт он дамжин хэрэгжих бүтээн байгуулалтад  122 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэнээс боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт дийлэнх хувь нь зарцуулагдаж байгаа юм.