ХУРААХ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Монгол Улсын нийт хүн ам

Зан үйл, шашны эд зүйлсийг цэвэрлэнэ

Д.ОЮУН-ЭРДЭНЭ (сэтгүүлч)
2019-10-10

Нийслэлийн Байгаль орчны газраас олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран ногоон бүсийн ойн сан бүхий газарт ургаа модонд уясан хадаг, байгальд сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц байдлаар байрлуулж орхисон шашны эд,  зан үйлийн хэрэглэлүүдийг цэвэрлэж, устгах ажлыг 2019 оны аравдугаар сарын 19-ний өдөр зохион байгуулах гэж байна. Тиймээс шаардлагатай эд, хэрэгслээ авахыг урьдчилан анхаарууллаа.