ХУРААХ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Монгол Улсын нийт хүн ам

Ж.Амаржаргал: Ч.Сайханбилэгийн захирамж хууль бус болохыг тогтоолоо

Д.ОЮУН-ЭРДЭНЭ (сэтгүүлч)
2019-12-06

“Дархан Монгол ногоон нэгдэл” ТББ-аас 2018  оны аравдугаар сард Ерөнхий сайд асан Ч.Сайханбилэгийн Дубайн гэрээг хүчингүй болгуулахаар Нийслэлийн Захиргааны хэргийн шүүхэд хандсан билээ.  Жил гаруй хугацаанд шүүхээр хэлэлцсэний эцэст шүүх нэхэмжлэгчийн талд шийдвэр гаргасан юм. Ингэснээр Ерөнхий сайд асан Ч.Сайханбилэгийн захирамж хүчингүй болсон. Шүүхийн шийдвэр гарснаас хойш 14 хоногийн дотор Ерөнхий сайд асан Ч.Сайханбилэг давж заалдахгүй учраас дээрх шийдвэр хүчин төгөлдөр хэрэгжинэ. Энэ талаар Нийслэлийн захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Хэвлэл олон нийттэй харилцах албаны мэргэжилтэн Ж.Амаржаргалаас тодрууллаа. 

-Ерөнхий сайд асан Ч.Сайханбилэгтэй хол­боо­той шүүхийн шийд­вэрийн талаар мэдээлэл өгөөч?
-“Дархан монгол ногоон нэгдэл” ТББ нь нийтийн өмчийг хамгаалах зорилгоор Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд Монгол Улсын Ерөнхий сайд асан Ч.Сайхан­билэгийн гаргасан  2015 оны дөрвөн захирамж илт хууль бус болохыг тогтоолгохоор хандсан. Улмаар нийслэлийн Захиргааны хэр­гийн анхан шатны шүүх энэ оны арваннэгдүгээр сарын 18-ны өдрийн шүүх хурал­даа­наар нэхэмжлэгч “Дархан монгол ногоон нэгдэл” ТББ-аас Ерөнхий сайдын захирам­жууд илт хууль бус болохыг тог­тоол­гохоор гар­га­сан нэхэмж­лэлийн шаард­лагыг бүхэлд нь хангаж шийд­вэр­лэсэн.  Уг захирамж нь Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн заалтаар Засгийн газрын хамтын зарчмаар буюу танхимын зарчмаар хэрэгжүүлэх бүрэн эрхтэй холбоотой. Ингэхдээ УИХ-ын өмнө хамтын хариуцлага хүлээх тухай асуудал нь бусад гишүүний эрхлэх асуудлын хү­рээнд хамаарахаар бол ту­хайн асуудлыг эрхэлсэн ги­шүүнд урьдчилан мэдэгдэх ёстой гэж үзсэн. Мөн санал солил­цох шаардлагатай хол­боо­той бүх дээрх хуулийн заалтуудад нийцүүлээгүй гэж дүгнэлээ.

-Цаашид ямар арга хэмжээ авах вэ?
-Улмаар дөрвөн захирамжийг илт хууль бус болохыг тог­тоосноор нэхэмжлэлд заасан нийтийн өмчийн эрх буюу хууль ёсны ашиг сонирхол нь шууд сэргээгдэхгүй. Харин төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийн дээд байгууллагын хүрээнд Ерөн­хий сайдаас дахин илт хууль бус захирамж гаргахгүй байх, дараагийн шийдвэр гар­гах ажиллагаандаа нийтийн өм­чийг хамгаалан нийтийн эрх ашиг, сонирхолд нийцүүлэн шийд­вэр үйл ажиллагаагаа хэрэг­жүүлэх ёстой. Энэ мэт­чилэн улс орны ирээдүйн хөгжлийн хувь нэмэр оруулах зүй ёсны буюу хууль ёсны нийтийн ашиг сонирхлыг нэхэмжлэгчээс нэхэмжлэлдээ дурдаж шүүх хуралдааны явцад тайлбарлан маргаж байна гэж үзсэн. Тийм учраас шүүхээс энэ­хүү хууль ёсны ашиг сонирх­лыг хамгаалах нь үндэс­лэл­тэй гэж үзжээ.

-Нэхэмжлэгчийн талд буюу “Дархан Монгол ногоон нэг­дэл” ТББ-ын талд шийд­вэр гарахаар бусад чухал асуудалд нөлөөлөх үү? 
-Шүүхээс  тогтоочихсон учир эдгээр захирамжийн эрх зүйн хэм хэмжээнээс үүссэн бусад харил­цаанд  нөлөөлөхгүй.  Ялан­гуяа “Оюутолгойн санхүү­жил­тийн төлөвлөгөө” гэж нэрлэгдэх Хөрөнгө оруулалтын гэрээний хүчин төгөлдөр байдлыг хөн­дөх­гүй, түүнд нөлөөлөхгүй юм билээ.

-Маргаан үүсвэл яах вэ?
-Хэрвээ энэ асуудлаар мар­гаан үүсэх юм бол гэрээнд заас­ны дагуу шийдвэрлэнэ.  Захир­гааны шүүхээр шийдвэрлэсэн энэ маргаан нөлөөлөхгүй. Учир нь маргаан бүхий захирамжийн үр дагавраас үүдсэн эрх зүйн бусад харилцаа нь тус тусдаа байдаг. Улмаар өөр төрлийн харилцаа, бусад төрлийн эрх зүйн актад хамаардаг учраас  Оюутолгой төслийн далд уурхай бүтээн байгуулалтын ажлын санхүүжилтийн төлөв­лө­гөө­ний хүчин төгөлдөр байд­лыг хөндөхгүй, түүнд нөлөө­лөх­гүй гэдгийг шүүхийн шийд­вэрээр батал­гаа­жуулсан. Оюу­толгойн бүтээн байгуулалт, санхүү­жил­­тийн төлөвлөгөөний хууль зүйн үндэслэлтэй, нэхэмж­лэгч, нэхэмжлэгчийн шаард­лага­­даа дурдаагүй бай­сан. Харин хариуцагч энэ та­лаар мар­­гаа­­гүй тул шүүх нэхэмж­лэ­лийн шаардлагын хүрээнээс хэтэр­сэн болон хэргийн орол­­цогч­­дын маргааны асууд­­лаар дүгнэлт хийж шийд­­вэр гаргаж болохгүйг үн­дэс­­лэн Оюутолгойн далд уур­хайн бүтээн байгуулалт сан­хүү­­жил­­тийн төлөвлөгөөний бүх орол­­цог­чийг гуравдагч эт­­гээ­­дээр татах үндэслэлгүй гэж үз­сэн. Шүүхийн шийдвэр Захир­гаа­ны хэргийн веб сайтад албан ёсоор байршуулсан байгаа.