ХУРААХ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Монгол Улсын нийт хүн ам

Ерөнхийлөгчид гомдлоо гаргаж буй иргэн Г.Буяндоржийн мэдээллийг шууд дамжуулж байна

Б.ГАНЗОРИГ
2020-02-03