ХУРААХ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Монгол Улсын нийт хүн ам

Зээлийн дансны тоо 5.3 хувиар буурчээ

Д.ОЮУН-ЭРДЭНЭ (сэтгүүлч)
2020-06-03

Арилжааны банкнууд дахь зээлийн дансны тоо 2020 оны эхний улирлын байдлаар 1,321.3 мянга болж өнгөрсөн оны эцсээс 5.3 хувиар буурчээ.

 

Арилжааны банкнууд дахь зээлийн дансны

  • 370.0 мянга нь цалингийн,
  • 107.5 мянга нь тэтгэврийн,
  • 419.4 мянга нь хэрэглээний,
  • 97.1мянга нь ипотекийн,
  • 63.8 мянга нь жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчийн,
  • 324.8 мянга нь бусад зээлийн данс байна.

Эдгээр зээлийн дансны

  • 583.3 мянга буюу 44.2 хувь нь 1 хүртэл жилийн хугацаатай,
  • 605.6 мянга буюу 45.8 хувь нь 1-5 жилийн хугацаатай,
  • 73.6 мянга буюу 5.4 хувь нь 5 ба түүнээс дээш жилийн хугацаатай,
  • 4.6 хувь буюу 60.7 мянга нь чанаргүй зээлийн ангилалд багтаж байгаа юм.