ХУРААХ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Монгол Улсын нийт хүн ам

Санал авах өдөр гадаа болон битүү талбайд худалдаа үйлчилгээний төв ажиллуулсан хүнийг 10 сая төгрөгөөр торгоно

Д.ОЮУН-ЭРДЭНЭ (сэтгүүлч)
2020-06-24

УИХ-ын санал хураалт өнөөдөр 7:00 цагт орон даяар эхэллээ. Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны сонгуулийн үйл ажиллагааны хэв журам сахиулах эргүүл хамгаалалтад цагдаагийн байгууллагын алба хаагч нар бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ажиллаж байна.

Энэ өдөр

  • Согтууруулах ундаагаар үйлчилсэн, худалдан борлуулсан,
  • олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулсан
  • гадаа болон битүү талбайд худалдаа үйлчилгээний төв ажиллуулсан бол Зөрчлийн тухай хуулийн 17 дугаар бүлгийн 17.1.34-д зааснаар хүнийг 10 мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 100 мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 

 

УИХ-ын 2020 оны ээлжит сонгуулийн багц мэдээллийг ikon.mn/elections/2020 хуудсаас авах боломжтой.