ХУРААХ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Монгол Улсын нийт хүн ам

БОАЖЯ: Мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалтад хамруулна

O.Admin
2021-09-14

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2021 оны А/66 дугаар тушаалын дагуу “Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагын мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах” сургалтыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд хийгдэж буй цахим сургалтад идэвхтэй хамрагдахыг хүсье. Сургалт есдүгээр сарын 16-ны өдөр болно.