ХУРААХ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Монгол Улсын нийт хүн ам

Хөнгөн хэлбэрээр өвдсөн иргэдэд дараах эмийг жоргүй олгоно

Б.ӨНӨРТОГТОХ (сэтгүүлч)
2021-09-29

Коронавируст халдварын ХӨНГӨН хэлбэрийн үед хэрэглэх ЖОРГҮЙ олгох эмүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу. Энэхүү эмийн жагсаалтыг ДЭМБ-ын наймдугаар сарын 17-ны өдрийн эмчилгээний удирдамжийг үндэслэл болгож баталсан бөгөөд хавсарсан эмгэг илэрсэн тохиолдолд эрүүл мэндийн байгууллага, эмчийн зөвлөсөн эм, эмийн бүтээгдэхүүн хэрэглэхийг зөвлөлөө.