ХУРААХ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Монгол Улсын нийт хүн ам

Эрүүл мэнд, даатгалын статистикийн нөхцөл байдлыг хэлэлцэв

Б.ӨНӨРТОГТОХ (сэтгүүлч)
2021-10-15

Засгийн газрын яам, агентлагуудын салбарын статистикийн үйл ажиллагаа эрхлэн гүйцэтгэх нэгжийн үйл ажиллагаатай танилцаж, Статистикийн тухай хуулийн  хэрэгжилтийг сайжруулах, зөвлөн туслах,  мэдээллийн сангуудыг уялдуулааг нэгтгэх зорилгоор байгуулагдсан Үндэсний Статистикийн Хорооны ажлын хэсэг Эрүүл мэндийн яамд ажиллалаа.

Хамтарсан уулзалтад Эрүүл мэндийн яамны Төрийн захиргаа удирдлагын газрын дарга П.Эрхэмбаяр, Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Стратеги удирдлагын хэлтсийн дарга П.Оюунцэцэг, Үндэсний статистикийн хорооны дэд дарга Д.Лхамсүрэн, Тамгын газрын дарга Б.Лхагва, Нийгмийн статистикийн газрын дарга А.Амарбал, Нийгмийн статистикийн хэлтсийн дарга С.Тодгэрэл, Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн удирдлагууд болон бусад холбогдох ажилтнууд оролцлоо. 

Эрүүл мэнд болон эрүүл мэндийн даатгалын статистикийн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, хүндрэл бэрхшээл, цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар байгууллагууд танилцуулга хийж, санал солилцлоо. Уулзалтын үр дүнд талууд цаашид төлөвлөгөө боловсруулан, хамтран ажиллахаар боллоо.