ХУРААХ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Монгол Улсын нийт хүн ам

ТАНИЛЦ: Санхүүгийн дэмжлэг олгох долоон хөтөлбөр

Б.ПҮРЭВЖАВ (сэтгүүлч)
2022-05-13

2022 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хүрээнд долоон хөтөлбөр, 28 арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд дараах арга хэмжээнд санхүүгийн дэмжлэг олгох юм байна. 

Иргэд та бүхэн хөтөлбөрүүдтэй танилцан хамрагдаарай.

1. Аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжих хөтөлбөр

2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр

3. Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр

4. Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр

Төсөл хүлээн авах хугацаа 2022.04.26-наас 2022.05.17

Харьяа аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар хэлтэст хандана уу