ХУРААХ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Монгол Улсын нийт хүн ам

Эрүүл мэндийн даатгалаараа хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэх боломжтой 46 рашаан сувилал байна

O.Admin
2022-06-22

Өнөөдрийн байдлаар ЭМДЕГ-тай гэрээ байгуулан иргэн-даатгуулагчдад рашаан, сувилалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа Нийслэл болон орон нутгийн 46 рашаан, сувилал байна.  

Сэргээн засахын болон уламжлалт анагаах ухааны оношийн хамааралтай бүлэг өргөжиж шинэчлэгдэн батлагдсан. Сэргээн засахын хэвтүүлэн эмчлэх 10 оношийн хамааралтай бүлэг байгаа бөгөөд 700 мянгаас 1.7 сая төгрөг хүртэл төлбөрийн хэмжээтэй. Уламжлалтын оношийн хамраалалтай 16 бүлэг байгаа бөгөөд 230 мянгаас 600 мянган төгрөгийн төлбөрийн хэмжээтэй. Иргэд эдгээр ЭМДЕГ-тай гэрээт рашаан сувиллын газруудад хэвтэн эмчлүүлсэн тохиолдолд хөнгөлөлт эдлэх боломжтой. 

Эрүүл мэндийн даатгалаараа үйлчлүүлэх боломжтой рашаан сувиллуудын мэдээлэлийг хүргэж байна.