ХУРААХ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Монгол Улсын нийт хүн ам

Мал төлөлт 16.7 хувьтай байна

Н.ПУНЦАГБОЛД (сэтгүүлч)
2019-03-31

Улсын хэмжээн өнгөрсөн  сарын 29-ний байдлаар  29.7 сая эх малын 16.7 хувь буюу  4 сая 966.4 мянга нь төллөж,  4 сая 866.7 мянган төл бойжиж байна. Мал төллөлт өмнөх 7 хоногоос 2.4 саяар нэмэгджээ.  Том малын зүй бусын хорогдол 268.9 мянга болж оны эхний нийт малын 0.4 хувийг эзэлж байна.

Мал төллөлт, төл бойжилт, том малын зүй бусын хорогдолын мэдээ

Аймгийн нэр

Мал төллөлт, төл бойжилт /тол/

Зүй бус хорогдол /тол/

Нийт хээлтэгч

Төллөсөн хээлтэгч

Бойжиж буй төл

Төл бойжилтын хувь

Мал төллөлтийн хувь

Оны эхний нийт мал

Нийт хорогдол

Эзлэх хувь

1

Архангай

2364979

295550

290093

98.3

12.5

5482034

8846

0.2

2

Баянөлгий

914738

266241

258698

94.4

29.1

2166917

35330

1.6

3

Баянхонгор

1955101

176909

174867

97.2

9.0

4244401

9056

0.2

4

Булган

1565359

305112

304494

99.6

19.5

3305495

4304

0.1

5

Говьалтай

1570848

283467

276587

97.4

18.0

3513365

24538

0.7

6

Говьсүмбэр

203579

14680

14681

100.0

7.2

438409

104

0.0

7

Дархан-Уул

149442

1094

1094

100.0

0.7

306014

39

0.0

8

Дорноговь

929078

223172

224198

100.1

24.1

2147164

261

0.0

9

Дорнод

1048091

21059

21104

101.0

2.1

2377783

683

0.0

10

Дундговь

1653557

438965

438987

100.0

26.5

3825941

41

0.0

11

Завхан

1501376

277575

276322

99.3

18.5

3555411

9954

0.3

12

Орхон

55173

15131

15130

100.0

27.4

114350

47

0.0

13

Өвөрхангай

2383747

394694

390800

98.9

16.6

5461346

8848

0.2

14

Өмнөговь

1150461

255764

255856

100.0

22.2

2598440

255

0.0

15

Сүхбаатар

1633302

80645

80562

100.3

5.0

3716811

3357

0.1

16

Сэлэнгэ

724889

90703

90667

99.8

12.5

1540036

715

0.0

17

Төв

2188623

834781

835756

108.6

38.2

4582400

0

0.0

18

Увс

1416966

346876

315213

94.4

24.5

3175275

60626

1.9

19

Ховд

1426862

378873

338800

91.0

26.6

3146408

77556

2.5

20

Хөвсгөл

2545636

134396

132844

98.4

5.3

5710365

14398

0.3

21

Хэнтий

2179582

121100

120315

99.3