Агуу Майкл Жорданы 1997-98 оны улиралд тоглосон тоглолтын бичлэг

Б.ГАНЗОРИГ
2020-05-06