ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Говь-Алтай аймаг санал хураалтаар тэргүүлж байна

Д.ОЮУН-ЭРДЭНЭ (сэтгүүлч)
2020-06-24

Сонгуулийн ерөнхий хорооноос  мэдээлснээр улсын хэмжээнд 12.00 цагийн байдлаар 507510 сонгогч саналаа өгчээ. Энэ нь нийт сонгогчдын 25.13 хувь ажээ. 

 

Тойргийн дугаар Тойргийн нутаг дэвсгэр Сонгогчдын ирц:  12.00 цагийн байдлаар Мандатын тоо
1 Архангай аймаг 15587 иргэн саналаа өгсөн  /25.25 хувь/       3
2 Баян-Өлгий аймаг 12047 иргэн саналаа өгсөн /18.46 хувь/       3
3 Баянхонгор аймаг 16990 иргэн саналаа өгсөн /29.97 хувь/       3
4 Булган аймаг 10306 иргэн саналаа өгсөн /25,21 хувь/       2
5 Говь-Алтай аймаг 12806 иргэн саналаа өгсөн /34,19 хувь/       2
6 Говьсүмбэр, Дундговь аймаг 9663 иргэн саналаа өгсөн /23.67 хувь/       2
7 Дорнод аймаг 13865 иргэн саналаа өгсөн /26.58 хувь/       2
8 Дорноговь аймаг 12182 иргэн саналаа өгсөн /27.28 хувь/       2
9 Завхан аймаг 21294 иргэн саналаа өгсөн /28.63 хувь/       2
10 Өвөрхангай аймаг         3
11 Өмнөговь аймаг 12580 иргэн саналаа өгсөн /28.7 хувь/       2
12 Сүхбаатар аймаг  13191 иргэн саналаа өгсөн /32.38 хувь/       2
13 Сэлэнгэ аймаг 16598 иргэн саналаа өгсөн /22.81 хувь/       3
14 Төв аймаг 15299 иргэн саналаа өгсөн /24.75 хувь/       3
15 Увс аймаг 14668 иргэн саналаа өгсөн /27.4 хувь/       3
16 Ховд аймаг 14668 иргэн саналаа өгсөн /27.4 хувь/       3
17 Хөвсгөл аймаг 22029 иргэн саналаа өгсөн       3
18 Хэнтий аймаг 13647 иргэн саналаа өгсөн /27.46 хувь/       3 
19 Дархан-Уул аймаг 25.34 хувь       3
20 Орхон аймаг 23.5 хувь       3
21 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг 10104 иргэн саналаа өгсөн 22,23 хувь       2
22 Баянзүрх дүүрэг 26073 иргэн саналаа өгсөн 23.74 хувь       2
23 Баянзүрх дүүрэг 24560 иргэн саналаа өгсөн  21.92 хувь       3
24 Сүхбаатар дүүрэг 19275 иргэн саналаа өгсөн 22.20 хувь       3
25 Чингэлтэй дүүрэг 22363 иргэн саналаа өгсөн 21.62 хувь       3
26 Баянгол дүүрэг 35311 иргэн саналаа өгсөн 26.2 хувь       3
27 Сонгинохайрхан дүүрэг 16920 иргэн саналаа өгсөн 20.2 хувь       2
28 Сонгинохайрхан дүүрэг 27779 иргэн саналаа өгсөн 25.5 хувь       3
29 Хан-Уул дүүрэг 29749 иргэн саналаа өгсөн 25.99 хувь       3