ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Эрүүл мэндийн байгууллагуудад шалгалт хийж байна

Б.ӨНӨРТОГТОХ (сэтгүүлч)
2021-09-16

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар өнөөдрийн байдлаар Төрийн өмчийн болон хувийн хэвшлийн 2538 байгууллагатай “Эрүүл мэндийн байгууллагаас эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг худалдан авах” гэрээг байгуулан, иргэнд үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээнд чанарын хяналт хийж санхүүжилтийг шийдвэрлэн ажиллаж байна.

ЭМДЕГ-аас гэрээт байгууллагуудыг гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд долоо хоног бүр газар дээрх хяналт-шалгалтын ажлыг зохион байгуулдаг. Энэ долоо хоногт Энхсаран сувилал, Өнө-Энх сувилал, Энх-Ундарга эмнэлэгүүдэд гэрээний хэрэгжилтийг үнэлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх газар дээрх хяналт-шалгалтын ажлыг зохион байгуулж байна.

Иргэн-даатгуулагч танд тус байгууллагуудтай холбоотой санал,хүсэлт байвал emd.gov@gmail.com хаягаар ирүүлэх боломжтой.