ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Нүүрсний сонсгол 12 гэрчтэй эхэллээ

O.Admin
2023-12-04

Тавантолгой ХК-ийн Өмнөговь дахь бүлэг ордыг 1966 оноос ашиглаж эхэлсэн. 1999 онд УИХ-ын тогтоолоор төрийн өмч давамгайлсан байдлаар зохицуулж, орон нутгийн өмчит шилжүүлжээ. Нийтдээ 218.7 сая тонн нүүрсний нөөцтэй. Коксжсон, эрчим хүч, исэлдсэн нүүрстэй бүлэг орд юм.