ХУРААХ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Монгол Улсын нийт хүн ам

Төрийн албаны сул орон тоог “EJOB.GOV.MN”-ээс хайж болно

O.Admin
2024-02-27

Төрийн албаны зөвлөлийн цахим хуудасны “Сул орон тоог нөхөх зар” цэсийг хөдөлмөр эрхлэлтийн цахим систем Ejob.gov.mn сайттай холболоо.

Ингэснээр төрийн албанд гарч буй сул орон тоог нөхөх зорилго бүхий тусгай шалгалтын болон төрийн үйлчилгээний төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд шуурхай мэдээлэх суваг, ил тод байдал нэмэгдэж байгаа юм.

Mungkin gambar teks