ХУРААХ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Монгол Улсын нийт хүн ам

Х.Бат-Оргил: Цэнхэр дэвтрийг ашиглах шаардлагагүй боллоо

Д.ОЮУН-ЭРДЭНЭ (сэтгүүлч)
2019-01-29

Эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэхэд даатгалын цэнхэр дэвтрээ үзүүлэх шаардлагагүй болжээ. Энэ талаар Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын Мэдээлэл технологийн хэлтсийн дарга Х.Бат-Оргилоос тодрууллаа 

-Иргэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ ава­хад цэнхэр дэвтрээр үйлч­лүүлэхээ больжээ. Энэ  талаар манай уншигчдад дэл­гэ­рэнгүй  мэдээлэл өгөөч?

-Эрүүл мэндийн даатгалын цахим системд эрүүл  мэндийн даатгалын санг бүрдүүлж буй даатгал төлөгчдийн шимтгэлийн мэлээллийг бүр­дүүлсэн. Ингэснээр эрүүл мэндийн байгууллагууд ир­гэдээс заавал цэнхэр дэвтрийг шаардахгүй гэсэн үг. Тухайн иргэний регистерийн дугаа­раар эрүүл мэндийн даат­галын шимтгэл төлсөн, эсвэл төлөөгүй гэх зэрэг бүх мэдээллүүд цахим системд гарч ирнэ. Энэ мэдээллийг манай байгууллагаас 2019 оны нэгдүгээр сараас эхлэн  эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ бүхий эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудад  чиглэл хүргүүлсэн. Мөн Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар 2018 онд эрүүл мэндийн даатгалын цахим системийг нэвтрүүлсэн. Шинэ цахим системээр хөнгөлөлттэй эмийн жор, Элэгний В,С илрүүлэх, баталгаажуулах шинжилгээг бүртгэх хянах, Өрх сум тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ мөн “Урьдчилан сэргийлэх үзлэг”-ийг бүртгэх хянах, тайлаг­нах зэрэг тус тус ЭМД-ын тусламж, үйлчилгээг даатгуулагч иргэдэд түргэн шуурхай хүртээмжтэй хүргэж байгаа.

-Эрүүл мэндийн даат­галын шимтгэл  төлөөгүй олон иргэн байгаа байх. Тэдгээр хүмүүсийн мэдээл­лийг цахим системд  бүртгэх үү?

-Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлөөгүй иргэн эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын  төлбөрийг хариуцах, аливаа тусламж үйлчилгээг авах боломжгүй. Нэг зүйлийг анхааруулж хэлэхэд, иргэд заавал өвд­сөн үедээ эрүүл мэндийн даат­гал төлнө гэхээс илүү, өв­дөхөөсөө өмнө төлөх нь чухал байна. Эрүүл  мэн­дийн  даатгалын хуулийн  шинэ­чил­сэн найруулгаар,  эрүүл  мэндийн даатгал нь ал­бан журмынх  болсон. Хэрэв та Монгол Улсын  иргэн л бол албан  журмын  даатгалд заавал  хамрагдах ёстой. Иргэд эрүүл  мэндийн даатгалд хамрагдахын тулд тухайн оны төлөөгүй шимт­гэлээ хөдөлмөрийн  хөлсний доод хэмэжээний тодорхой хувиар тооцож төлнө. 2019 онд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 320 мянган төгрөг болсон. Үүнтэй хол­боо­тойгоор даатгуулагч эрүүл  мэндийн даатгалд сард 3200,  жилд 38400 төгрөг төлнө.

-Регистерийн дугаараар үйлчлүүлснээр эрүүл мэн­дийн даатгалын дэвтэр ашиг­лалтаас гарч байна гэсэн үг үү?

-Ер нь бол эрүүл мэндийн дэвтрээ биедээ авч явах шаардлагагүй. Гэхдээ зарим тохиолдолд, жишээ нь, хувиараа даатгуулагч 2019 оны эрүүл мэндийн даат­галын шимтгэлээ төллөө гэхэд орлогыг нь төвлөрүүлж байгаа ажилтнууд ногдлын үүсвэрийг нь үүсгээгүй байвал цахим системд 2019 оны даатгалын төлөлт хараг­дах­гүй гэсэн үг. Тиймээс эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрээ үзүүлэх боломжтой тул цэнхэр дэвтэр ашиглалтаас гарахгүй. Аль алинаар нь л үйлчлүүлэх боломжтой. Цахим бүртгэлийн лавла­гаанаас таны орлогын баримт харагдаж байвал иргэн эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлч­лүүлэх эрх нь нээлттэй.