ХУРААХ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Монгол Улсын нийт хүн ам

Дугантын гүүрэнд их засвар хийнэ

O.Admin
2024-06-19

Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд хэрэгжүүлэх ТЭЗҮ, зураг төсвийн ажлуудын жагсаалтад Дугантын 18 у/м төмөр бетон гүүрийн их засварын ажлын зураг төслийг тусган баталсан.

Дугантын төмөр бетон гүүрэнд их засвар хийгдсэнээр зорчих хөдөлгөөний нөхцөл, аюулгүй байдлыг хангах, Алтай хот руу чиглэсэн иргэдийн зорчих хөдөлгөөн болон ачаа тээврийн урсгалыг саадгүй нэвтрүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх ач холбогдолтой.