ХУРААХ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Монгол Улсын нийт хүн ам

Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөлд өөрчлөлт оруулна

O.Admin
2023-03-24

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал өчигдөр боллоо. НИТХ-ын тогтоолоор Нийслэлийн 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг баталсан. Тус төлөвлөгөөнд дөрвөн бүлгийн 19 дэд бүлэгт хамаарах 907 төсөл, арга хэмжээг тусган, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Гэвч төлөвлөгөө батлагдах явцад холбогдох байгууллагуудаас хоцорч ирсэн санал, төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй боловч улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийж буй бүтээн байгуулалтын ажлуудын төсөв хөрөнгө, зураг төсөл нь батлагдан, газрын асуудлыг шийдвэрлүүлэх тухай хүсэлтүүд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иржээ.

Мөн хотын ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэнг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа юм. Иймд Нийслэлийн 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны дарга Г.Батзориг танилцуулав.

Энэ хүрээнд газар зохион байгуулалтын чиглэлээр хэрэгжүүлэх 108 арга хэмжээ төлөвлөсөн байна.

Тодруулбал, төрийн болон төсөвт байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээнд эзэмшүүлэх, ашиглуулахаар 14 байршлын 93.52 га, Газрын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, газрын зөрчлийг арилгаж, газрын төлбөрийн орлогыг нэмэгдүүлэх хэсэгт 42 байршлын 1,010.04 га газар, нийтийн эдэлбэр газрын байршил хэмжээг тогтоох чиглэлээр 50 байршлын 7.2 га-г тусгажээ.

Харин нөхөн олговор олгож, газар чөлөөлөх чиглэлээр дөрвөн арга хэмжээ төлөвлөсөн.

Тухайлбал, барилга байгууламжийн газрыг чөлөөлөх хэсэгт гурван байршлын 0.336 га, инженерийн шугам сүлжээ, түүний барилга, байгууламжийн газрыг чөлөөлөхөөр нэг байршил тусгасан байна.

Зөвлөлийн хурлаас тэмдэглэл гарч, гишүүдийн саналыг тусган НИТХ-д өргөн барьж, хэлэлцүүлэхээр болжээ.